भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Halagannada Padasampada (Kannada)

Kannada Sahitya Parishattu

ಅಂಕ

ಗುರುತು; ಪ್ರಸಿದ್ಧ; ತೊಡೆ; ಸನ್ನೆಕೋಲು; ಯುದ್ಧ

ಅಂಕಂಗುಡು

ಓಡಲು ಕುದುರೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡು

ಅಂಕಂಗೊಳ್

ಅಂಕಂಗುಡು

ಅಂಕಕಾರ್ತಿ

ಅಂಕಕಾತಿ, ವೀರನಾರಿ

ಅಂಕಕಾ(ಗಾ)ಱ

ಅಂಕವೆಂಬ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನು; ವೃತ್ತಿ ವೀರ

ಅಂಕಣಿ

ಸಂಜ್ಞೆ

ಅಂಕತಳ

ತೊಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ

ಅಂಕತ್ರಿಣೇತ್ರ

ರುದ್ರನಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನು

ಅಂಕದಂಬು

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಣ

ಅಂಕದೌಷಧ

ಬಳಮರ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಔಷಧ

ಅಂಕಮಾಲೆ

ಬಿರುದಾವಳಿ

ಅಂಕವಣಿ(ಣೆ)

ಕುದುರೆಯ ರಿಕಾಪು; ರಣಹಲಗೆ

ಅಂಕವಾತು

ಯುದ್ಧದ ಮಾತು

ಅಂಕಿತ

ಕುದುರೆಯ ಓಟದ ಒಂದು ಬಗೆ; ಗುರುತು

ಅಂಕಿಸು

ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊ

ಅಂಕು

ಸೊಟ್ಟಗಿರುವುದು; ಸೊಟ್ಟಾಗು

ಅಂಕುರ

ಮೊಳಕೆ, ಚಿಗುರು; ರೋಮ; ರಕ್ತ

ಅಂಕುರಿಸು

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆ; ಉಂಟಾಗು; ನವಿರೇಳಿಸು

ಅಂಕುಶ

ಆನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆಯುಧ, ಸೃಣಿ

ಅಂಕುಸ

ಅಂಕುಶ; ನಿಯಾಮಕ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App